Οι «παγίδες» για αποδείξεις και τεκμήρια στις δηλώσεις

Της Μαρίας Βουργάνα

Προσοχή στις αποδείξεις που κατοχυρώνουν το αφορολόγητο όριο και τα τεκμήρια συνιστά στους φορολογούμενους το υπουργείο Οικονομικών, καθώς κρύβουν «παγίδες» έξτρα φόρων. Το υπουργείο με επείγουσα εγκύκλιο του καταγράφει τα σημεία των φορολογικών δηλώσεων που θα πρέπει να προσέξουν ιδιαίτερα οι φορολογούμενοι για να μην βρεθούν προ δυσάρεστων εκπλήξεων και κληθούν να πληρώσουν «φουσκωμένα» ποσά φόρου εισοδήματος.

Ήδη, η εκκαθάριση των πρώτων φορολογικών δηλώσεων που υποβάλλονται ηλεκτρονικά δείχνει ότι πολλοί φορολογούμενοι που δηλώνουν χαμηλά εισοδήματα μικρότερα του αφορολόγητου ορίου των 5.000 ευρώ, τελικά, καλούνται να πληρώσουν φόρο εισοδήματος.

Επιβάρυνση
Συγκεκριμένα, διαπιστώθηκε ότι υπήρξαν πολλές δηλώσεις με εισοδήματα έως 5.000 ευρώ, από τις οποίες κανονικά θα έπρεπε να μην προκύπτει φόρος εισοδήματος, αλλά τελικά το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης ήταν χρεωστικό, προέκυψε δηλαδή φόρος προς πληρωμή. Και αυτό γιατί τα νέα αυξημένα τεκμήρια διαβίωσης προσδιόρισαν τα ετήσια εισοδήματα των φορολογουμένων αυτών σε υψηλότερα επίπεδα από τα δηλωθέντα και επειδή οι ίδιοι είχαν δηλώσει ποσά αποδείξεων υπολογισμένα στο 25% των δηλωθέντων κι όχι των τεκμαρτών και μεγαλύτερων εισοδημάτων.

Για να αποφύγουν τις «παγίδες» που κρύβει φέτος η φορολογική δήλωση, το υπουργείο Οικονομικών συνιστά στους φορολογούμενους κατά τη συμπλήρωσή της να προσέξουν τα εξής σημεία:

Τις αποδείξεις αγοράς αγαθών και παροχής υπηρεσιών που κατοχυρώνουν το αφορολόγητο όριο. Το συνολικό ποσό δηλώνεται στον κωδικό 049 του εντύπου Ε1. Ο συγκεκριμένος κωδικός συμπληρώνεται με την εμπρόθεσμη δήλωση, ακόμα και όταν το πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα του φορολογούμενου δεν υπερβαίνει το αφορολόγητο ποσό της κλίμακας φόρου εισοδήματος. Οι αποδείξεις αυτές δεν συνυποβάλλονται με τη δήλωση και φυλάσσονται από το φορολογούμενο και παραδίδονται μόνο εφόσον ζητηθούν για έλεγχο.

Για την κατοχύρωση του αφορολογήτου απαιτούνται αποδείξεις ίσες με το 25% του πραγματικού ή τεκμαρτού εισοδήματος, με ανώτατο όριο τα 15.000 ευρώ. Αν ο φορολογούμενος υποβάλλει περισσότερες αποδείξεις δεν κερδίζει τίποτα, αν λείπουν αποδείξεις επιβάλλεται στη διαφορά ποινή φόρου 10%.

Δαπάνες
Στις αποδείξεις «μετράνε» όλες οι καταναλωτικές δαπάνες, δηλαδή οι πάσης φύσεως δαπάνες αγοράς αγαθών και λήψης υπηρεσιών. Περιλαμβάνονται και τα ειδικά στοιχεία που εκδίδουν οι επιχειρήσεις λόγω των συγκεκριμένων υπηρεσιών που παρέχουν (π.χ. αποδείξεις των ΕΛΤΑ, εταιρειών Courier, πινακίδια χρηματιστηριακών εταιρειών για την αμοιβή των παρεχόμενων υπηρεσιών μόνο, κ.λπ.), όπως και οι πάσης φύσεως δαπάνες αγοράς υλικών και παροχής υπηρεσιών των κοινόχρηστων χώρων, εκτός από τις δαπάνες εξόφλησης των λογαριασμών ύδρευσης, αποχέτευσης και ηλεκτροδότησης αυτών μετά τον επιμερισμό τους στους ενοίκους ή στους ιδιοκτήτες των οριζόντιων ιδιοκτησιών.

?Για τις κοινόχρηστες δαπάνες ο διαχειριστής της πολυκατοικίας θα εκδίδει και θα χορηγεί σε κάθε συνιδιοκτήτη ή ενοικιαστή κατά περίπτωση (ανάλογα με το ποιον βαρύνει η δαπάνη αυτή), συγκεντρωτική κατάσταση των ετήσιων δαπανών της πολυκατοικίας, στην οποία θα εμφανίζεται το ποσό των κοινόχρηστων δαπανών που λαμβάνονται υπόψη για την κάλυψη του αφορολόγητου ποσού.

Από την κατάσταση αυτή θα προκύπτει αναλυτικά το είδος της δαπάνης, αριθμός του τιμολογίου ή της απόδειξης λιανικής πώλησης, του τιμολογίου ή της απόδειξης παροχής υπηρεσιών, το ποσό της δαπάνης, καθώς και η κατανομή του συνόλου των δαπανών αυτών στον κάθε συνιδιοκτήτη ή ένοικο κατά περίπτωση, ανάλογα με το ποσοστό συνιδιοκτησίας κάθε οριζόντιας ιδιοκτησίας στους κοινόχρηστους χώρους.

Φωτοτυπία της συγκεντρωτικής κατάστασης θα συνυποβάλλεται από κάθε συνιδιοκτήτη ή ένοικο, κατά περίπτωση, μαζί με τις λοιπές αποδείξεις δαπανών και το αναγραφόμενο ποσοστό δαπάνης θα συναθροίζεται με τις λοιπές δαπάνες που καλύπτουν το αφορολόγητο ποσό. Τα πρωτότυπα των δικαιολογητικών στοιχείων των κοινόχρηστων δαπανών θα διαφυλάσσονται από το διαχειριστή της πολυκατοικίας.

Τι ισχύει για τις αποζημιώσεις απόλυσης
Η αποζημίωση λόγω διακοπής της εργασιακής σχέσης που φορολογείται αυτοτελώς αναγράφεται μόνο στους κωδικούς 657 – 658 του πίνακα 6 του εντύπου Ε1, έτσι ώστε για τα ποσά αυτά να μην υπολογισθεί έκτακτη εισφορά.

Τα ποσά αυτά δεν αναγράφονται πλέον στους κωδικούς 659 – 660 του πίνακα 6 όπως τα παλαιότερα οικονομικά έτη. Αν αναγραφούν σε αυτούς τους κωδικούς, θα υπολογιστεί έκτακτη εισφορά στα εισοδήματα αυτά.

Πώς γίνεται ο υπολογισμός των τεκμηρίων
Πότε δεν εφαρμόζεται το τεκμήριο για τα σκάφη αναψυχής

Για τον προσδιορισμό του εισοδήματος με βάση τα τεκμήρια διαβίωσης εκτός από τα στοιχεία που δηλώνει ο ίδιος ο φορολογούμενος (κατοικία, αυτοκίνητα, πισίνα, δίδακτρα σε ιδιωτικά σχολεία κ.λπ.), κατά την εκκαθάριση της δήλωσης υπολογίζεται και ως ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη 3.000 ευρώ προκειμένου για άγαμο και 5.000 ευρώ για συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση. Για παράδειγμα, αν ένας έγγαμος έχει ένα διαμέρισμα 90 τ.μ. σε περιοχή με τιμή ζώνης 2.799 ευρώ και ένα αυτοκίνητο 1.600 κ.ε. τετραετίας τότε το συνολικό τεκμαρτό εισόδημά του ανέρχεται σε:

3.850 ευρώ για το διαμέρισμα + 6.400 ευρώ για το αυτοκίνητο + 5.000 ευρώ το ελάχιστο τεκμήριο = 15.250 ευρώ.

Για τα τεκμήρια το υπουργείο Οικονομικών διευκρινίζει τα εξής:

Τεκμήριο για τους οικιακούς βοηθούς, δασκάλους κ.λπ., αποτελεί το κατώτατο όριο αμοιβών που ορίζεται από τις ισχύουσες διατάξεις. Οι κατώτατες αμοιβές μη οικόσιτου οικιακού προσωπικού προσδιορίζονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ισχύουσα Εθνική Γενική ΣΣΕ και ορίζονται ως ημερομίσθιο (άγαμος χωρίς προϋπηρεσία) από 1.1.2011 – 30.6.2011 στο ποσό των 33,04 ευρώ και ως μισθός (άγαμος χωρίς προϋπηρεσία) στο ποσό των 739,56 ευρώ, και από 1.7.2011 – 31.12.2011 ως ημερομίσθιο στο ποσό των 33,57 ευρώ και ως μισθός (άγαμος χωρίς προϋπηρεσία) στο ποσό των 751,39 ευρώ. Για το λοιπό προσωπικό ισχύουν τα κατώτατα όρια ημερομισθίων και μισθών επί των οποίων υπολογίζονται οι ασφαλιστικές εισφορές από τον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα.

Για τον προσδιορισμό της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης που καταβάλλεται για ιδιωτικά σχολεία στοιχειώδους και μέσης εκπαίδευσης, απαιτούνται οι αποδείξεις παροχής υπηρεσιών.

Για τη μη εφαρμογή του τεκμηρίου στα σκάφη αναψυχής ιδιωτικής χρήσης, αναγνωρίζεται η ακινησία αυτών και για την απόδειξη του χρόνου ακινησίας πρέπει να συνυποβάλλεται με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος, βεβαίωση της αρμόδιας Λιμενικής Αρχής για το ακριβές χρονικό διάστημα (χρόνος έναρξης και λήξης ακινησίας ή συνέχιση της ακινησίας κατά την 31η Δεκεμβρίου του έτους), που θα προκύπτει από τις αντίστοιχες καταχωρίσεις σε σχετικό βιβλίο που θα τηρείται από αυτή.

Για τη μη εφαρμογή του τεκμηρίου απόκτησης περιουσιακών στοιχείων στην περίπτωση που αυτά αποκτώνται με επαναπατριζόμενα κεφάλαια υποβάλλεται το λογιστικό παραστατικό της συναλλαγής – εισαγωγής των κεφαλαίων που εκδίδει η τράπεζα που διενεργεί την εισαγωγή.

Πηγή: v2.imerisia.gr