Πώς θα γίνει η μεγάλη έξοδος από το Δημόσιο

Η μείωση του κράτους είναι μια από τις βασικές απαιτήσεις της τρόικας, που αναμφίβολα οδηγεί σε χιλιάδες απολύσεις υπαλλήλων από το Δημόσιο.

Η Ελλάδα έχει δεσμευτεί και υπογράψει πως μέχρι το 2015 θα έχουν φύγει από το δημόσιο, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, 150.000 εργαζόμενοι. 
Σύμφωνα με το «Έθνος», το σχέδιο για λιγότερους δημοσίους υπαλλήλους προβλέπει αποχωρήσεις μέσω συνταξιοδότησης και μη ανανέωση συμβάσεων αλλά όχι απολύσεις. Τη σχετική μελέτη εκπόνησε ιδιωτική εταιρία για λογαριασμό του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και ολοκληρώθηκε στις αρχές του 2012. Τα δεδομένα της μελέτης έχουν συμφωνηθεί και με στελέχη του ΔΝΤ.

Το βασικό σενάριο προβλέπει την αποχώρηση 177.146 εργαζομένων από το στενό και ευρύτερο δημόσιο τομέα έως το 2015 με συνταξιοδότηση και μη ανανέωση συμβάσεων. Μπορούν να γίνουν και 27.619 προσλήψεις την επόμενη 5ετία.
Από τη διαφορά αποχωρήσεων/προσλήψεων προκύπτει ότι το 2015 το δημόσιο θα διαθέτει 149.527 άτομα λιγότερα προσωπικό.  
«Κλειδί» αναμένεται να είναι και η μείωση των συμβασιούχων, οι οποίοι μόνο το 2011 μειώθηκαν κατά 49.042 άτομα.
Σύμφωνα με τη μελέτη όμως, δεν υπάρχουν εργαλεία για την παρακολούθηση των συμβασιούχων και στις αρχές του 2011 στο στενό και ευρύτερο δημόσιο τομέα ξεπέρασαν τις 100.000, παρά τη μείωση που είχε γίνει.  
Ως εκ τούτου, από τη στιγμή που το κράτος δεν μπορεί να παρακολουθήσει τις προσλήψεις εποχικού προσωπικού, το μισθολογικό κόστος εκτινάσσεται, παρόλο που δε γίνονται προσλήψεις μόνιμου προσωπικού.  
Η μελέτη για την επόμενη μέρα στο δημόσιο είναι διαπραγματευτικό όπλο στα χέρια της κυβέρνησης με την τρόικα για να μη γίνουν απολύσεις στο δημόσιο.

Πηγή: newspost.gr

Advertisements