Online φακέλωμα σε καταθέσεις, δάνεια και πιστωτικές κάρτες

Στο μικροσκόπιο οι συναλλαγές υπόπτων για φοροδιαφυγή

Με διαδικασίες – εξπρές και με τη χρήση του ΑΦΜ η Εφορία θα ανοίγει τους λογαριασμούς καταθέσεων, δανείων και πιστωτικών καρτών όλων των φορολογουμένων προκειμένου να διαπιστώνει αν συμφωνούν με τα εισοδήματα που δηλώνουν. Η δημιουργία Μητρώου Τραπεζικών Λογαριασμών, το οποίο θα παρακολουθεί η Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων, προβλέπεται σε νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών που κατατέθηκε χθες το βράδυ στη Βουλή.

Σ’ αυτό περιλαμβάνονται επίσης ρυθμίσεις που επιτρέπουν την άμεση κατάσχεση καταθέσεων για ληξιπρόθεσμα χρέη προς το Δημόσιο. Ειδικότερα το νομοσχέδιο προβλέπει μεταξύ άλλων: τη δημιουργία Συστήματος Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών στη Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων του υπουργείου Οικονομικών. Πρόκειται για μια βάση δεδομένων στην οποία θα αποστέλλονται από τη διατραπεζική εταιρεία Τραπεζικά Συστήματα Πληροφοριών – Τειρεσίας ΑΕ εντός 24 ωρών όλα τα στοιχεία λογαριασμών, καταθέσεων, δανείων, ομολόγων, αμοιβαίων κεφαλαίων κ.λπ. που διατηρούν φορολογούμενοι που ελέγχονται από το ΣΔΟΕ, την Εφορία, την Οικονομική Αστυνομία, τον Οικονομικό Εισαγγελέα, τον Εισαγγελέα Εγκλημάτων Διαφθοράς και την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος είτε για φοροδιαφυγή είτε για άλλες παράνομες δραστηριότητες. Το Σύστημα θα τεθεί σε πλήρη εφαρμογή τον Σεπτέμβριο του 2013, οπότε και θα εκδοθούν οι σχετικές υπουργικές αποφάσεις από τον Γ. Στουρνάρα.

Μέσω του Μητρώου Τραπεζικών Λογαριασμών θα παρέχονται μέσα σε λίγες ώρες  στοιχεία και πληροφορίες που τηρούνται στα πιστωτικά ιδρύματα και στα ιδρύματα πληρωμών για φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες, χωρίς να παραβιάζονται οι διατάξεις για την άρση του τραπεζικού και επαγγελματικού απορρήτου, αλλά και με την υπέρβαση των γραφειοκρατικών εμποδίων που σήμερα απαιτούν έως και την παρέλευση πενταμήνου για την αποστολή των σχετικών στοιχείων. Οπως αναφέρει το νομοσχέδιο, το τραπεζικό απόρρητο δεν ισχύει έναντι των αρμόδιων για την είσπραξη και τον έλεγχο στον τομέα των δημόσιων εσόδων υπηρεσιών της Φορολογικής Διοίκησης καθώς και των αρμόδιων υπηρεσιών και ασφαλιστικών ταμείων για την είσπραξη των κοινωνικοασφαλιστικών εισφορών.

Στο επόμενο διάστημα με απόφαση του υπουργού Οικονομικών, έπειτα από εισήγηση της Γενικής Γραμματείας Πληροφορικών Συστημάτων, θα ορισθεί υπεύθυνος διαχείρισης του Συστήματος Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασμών και θα εκδοθεί εντός δύο μηνών (τον Σεπτέμβριο το αργότερο) Κανονισμός Διαχείρισης της Λειτουργίας του Μητρώου, στον οποίο θα ορίζονται η διαδικασία διασύνδεσης και επικοινωνίας των Αρχών, υπηρεσιών και φορέων του Δημοσίου με τις τράπεζες, ο τρόπος καταγραφής των πληροφοριών και στοιχείων, η ηλεκτρονική μορφή παροχής των πληροφοριών και στοιχείων κ.ά. Οπως τονίζεται στο νομοσχέδιο, η παραβίαση του απορρήτου από δημοσίους υπαλλήλους αλλά και από τρίτους θα επισύρει την ποινή της οριστικής παύσης ή απόλυσης.

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, κάθε πελάτης τράπεζας που δεν διαθέτει ΑΦΜ κατά τη δημοσίευση του νόμου οφείλει να τον γνωστοποιήσει εντός 30 ημερολογιακών ημερών από τη δημοσίευσή του στο πιστωτικό ίδρυμα. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, τα πιστωτικά ιδρύματα υποχρεούνται στη λήψη κάθε πρόσφορου μέτρου, συμπεριλαμβανομένων της μη κατάρτισης της συναλλαγής και της άρνησης παροχής υπηρεσιών ή άσκησης δραστηριοτήτων, ώστε να τον αναγκάσουν να δηλώσει ΑΦΜ.

Με το νομοσχέδιο ενσωματώνεται στο εθνικό δίκαιο και η Οδηγία 2011/16/ΕΕ του Συμβουλίου της 15ης Φεβρουαρίου 2011 σχετικά με τη διοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας, με την οποία οι φορολογικές Αρχές θα μπορούν πλέον νόμιμα και μέσω ειδικά θεσμοθετημένης διαδικασίας να λαμβάνουν στοιχεία από τα κράτη-μέλη της ΕΕ για τα εισοδήματα, τις καταθέσεις, τα ακίνητα, τις επενδύσεις, τα μερίσματα, τους τόκους, αλλά και τους καταβεβλημένους φόρους ή επιστροφές φόρων ελλήνων φορολογουμένων, ομογενών ή φορολογούμενων υπηκόων άλλων κρατών και να τα αξιοποιούν κατά το δοκούν.

Πηγή: www.tanea.gr