Ρίγανη: Η ισχυρότερη Πανάκεια της Φύσης

Origanum heracleoticum

Greek Oregano

Origanum vulgaris hirtum

αρχικά της δίνεται η βοτανική ονομασία Origanum heracleoticum

"ορίγανος Ηρακλεωτική ,οι δε κονίλην καλούσι" μας λέει ο Διοσκουρίδης

αργότερα ονομάζεται  Origanum vulgare hirtum και είναι η αληθινή Ελληνική ρίγανη-Origanum vulgaris hirtum is the true Greek Oregano

με γεύση τόσο έντονη που μουδιάζει το τέλος της γλώσσας όταν είναι φρέσκια και

τα άνθη της ελληνικής ρίγανης είναι λευκά

Περισσότερα