Γνωρίζετε το φωτάκι LED του σκληρού σας δίσκου. Σίγουρα το έχετε δει… Νομίζετε ότι οι υπολογιστές που δεν είναι συνδεδεμένοι σε κάποιο δίκτυο είναι ασφαλείς; Ο Stuxnet απέδειξε για πρώτη φορά ότι μπορούν να παραβιαστούν από τον “αέρα.”
Όμως εκτός από αυτό, σας φαίνεται εντελώς ακίνδυνο το τοποθετήσετε μια μονάδα USB ένα υπολογιστή που δεν είναι συνδεδεμένος στο διαδίκτυο;

Συνέχεια: Υποκλοπή δεδομένων μέσω LED του σκληρού δίσκου